Thanh trong suốt giữ ẩm xì gà công nghệ Xikar – 50 điếu

Liên hệ: 090.225.52.52